Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Bölüm TanıtımıMisyon ve VizyonBölüm BaşkanıÖğretim ElemanlarıBilgi PaketleriÖğrenci Danışmanlıkları

 

Antrenörlük Eğitimi Program Amaçları

          Antrenör adaylarının mesleğinin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olmasını, mesleki problemleri çözümleyebilmesini, bilimsel ve etik değerlere önem vermesini sağlamak,

Alt yapı, gelişim veya üst düzey performans gruplarında sporcuların antrene edilmesinde alandaki gelişmeleri takip ederek multidisipliner çalışabilme becerileri kazandırmak,

Farklı spor branşlarında yetenek seçimi ve yönlendirme, müsabaka analizi ve istatistik, performans ölçümü ve değerlendirme gibi farklı çalıştırıcı profillerindeki donanımları kazandırmak,

Farklı yaş, cinsiyet ve düzeydeki sporcularda saha ve laboratuvar testlerini uygulayabilme, değerlendirebilme ve test sonuçlarını antrenman planlarına entegre edebilme yetisi kazandırmak,

Ayrı sporcu gruplarına özgü belirlenen performans hedefleri doğrultusunda yıllık ve uzun süreli antrenman planı oluşturabilme, gerektiğinde koşullara göre uyarlama becerisi vermek,

Spor alanında karşılaşılabilecek sağlık sorunları, spor sakatlıklar ile ilgili temel bilgilere sahibi olma, temel ilkyardım ve yaşam desteği uygulaması yapabilme becerisi vermek, 

Toplumda spor kültürünün oluşturulması, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilme becerileri kazandırmak.

Bölüme Giriş Süreci

Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi olarak her yıl özel yetenek sınavı ile öğrenci alımı gerçekleştirilmektedir. 2021–2022 öğretim yılı için Antrenörlük Eğitimi Bölümüne öğrenci alınacaktır.  2021–2022 öğretim yılına ait öğrenci alım kılavuzlarımızı Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi internet sitesinden inceleyebilirsiniz.

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Her adayın elde ettiği toplam puanları, sınav komisyonu tarafından sınav değerlendirme komisyonuna iletildikten sonra her adayın standart puanı ve yerleştirme puanı ÖSYM kitapçığında belirtilen formül ile hesaplanarak ilan edilir (Detaylı ve Güncel bilgi için her yıl hazırlanan sınav kitapçıklarımızı mutlaka kontrol ediniz).

Kariyer Alanları

Antrenörlük Eğitimi Bölümü mezunları, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’ne bağlı il ve ilçe müdürlüklerinde kadrolu olarak; özel ve resmi okullarda, özel ve resmi kurum ve kuruluşlara bağlı spor kulüplerinde, amatör ve profesyonel liglerdeki spor kulüplerinde, üniversitelerde, sporcu eğitim merkezlerinde, özel spor kurslarında sözleşmeli, kadrolu olarak amatör veya profesyonel statüde görev alabilmektedirler.

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Misyonu
           Ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, kültürel olarak donanımlı, araştırıcı ve üretici Spor Branş Antrenörleri yetiştirmek, evrensel ölçekte bilgi üreterek bilim dünyasına katkıda bulunmak, bölgesel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde toplumun yaşam kalitesinin yükselmesine ve ülke sporunun gelişmesine çalışmaktır.

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Vizyonu
           Ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel bağları gelişmiş, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, dünyadaki nitelikli üniversitelerin Antrenörlük Eğitimi veren kurumları ile eşdeğer bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.

Prof. Dr. Mehmet Ali ÖZCAN
Özgeçmiş
Bölüm Başkan V.
Tel: (232) 743 51 10 / 14101

 

Doç. Dr. Aksel ÇELİK Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Erkan GÜNAY Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Hikmet GÜMÜŞ Öğretim Elemanı
Dr. Öğr. Üyesi Gamze ÜNGÜR Öğretim Elemanı
Öğr. Gör. Dr. Hüseyin ÖZKAMÇI Öğretim Elemanı
Araş. Gör. Caner ÇETİNKAYA Öğretim Elemanı
Araş. Gör. Egemen MANCI Öğretim Elemanı
Araş. Gör. Çağlar BOZKURT Öğretim Elemanı

 

Öğretim Planı                                                 Ders içeriği