Spor Yöneticiliği Bölümü

Bölüm TanıtımıMisyon ve VizyonBölüm BaşkanıÖğretim ElemanlarıBilgi Paketleri/Öğretim PlanlarıÖğrenci Danışmanlıkları

SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ

      Günümüzde, spor yapmış ve sporun sorunlarını yakından bilen, yetişmiş insanlara büyük gereksinim duyulduğu bir gerçektir. Ülkemizin sporla ilgili değişik birim ve kademelerinde yöneticilik eğitim-öğretimi görmüş olanlar aşağıda belirtilen alanlarda hizmet verebileceklerdir;

 1. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında öğrenim ve uzmanlık alanlarına uygun hizmet birimlerinde,
 2. Kamu kurum ve kuruluşlarda merkez ve taşra örgütlerinde yönetici olarak,
 3. Amatör ve profesyonel spor kulüpleri idari yapısı içinde değişik düzeyde yönetici olarak,
 4. Ülkemiz turistik otel, motel ve işletmelerinde, serbest zamanı değerlendirme, spor organizasyonları, düzenleme ve animasyon hizmetlerini yürütmek üzere,
 5. Özel spor salonları kuruluşlarında ve işletilmesinde, “Sağlıklı Yaşam” adıyla toplumsal yaşamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyon ve uygulamalarında,
 6. Beş yüzden fazla işçi ve memur çalıştıran özel ve kamu kuruluşlarında ve yerel yönetimlerin ilgili kadrolarında yönetici olarak, herhangi bir birimin sportif faaliyetlerinin organizasyon ve uygulamalarında görev alabileceklerdir.

Bölüme Giriş Süreci

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diplomaya sahip olmak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa yalnızca YÖK Başkanlığı’nın 21.01.2021 tarihli ve E-75850160-301.01.01-4682 sayılı yazısına istinaden  2021-2022 yılına mahsus Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen puan türüne ve esaslara göre öğrenci kabul edilir. Daha sonraki yıllarda programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diplomaya sahip olmak, Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli puan almış olmak ve fakülte tarafından yapılacak özel yetenek sınavından yeterli puan almış olmak gerekmektedir (Detaylı ve Güncel bilgi için her yıl hazırlanan sınav kitapçıklarımızı mutlaka kontrol ediniz)..

Kariyer alanı

 • Kamu kurum ve kuruluşlarında merkez ve taşra örgütlerinde,
 • Amatör ve profesyonel spor kulüpleri idari yapısı içinde,
 • Ülkemiz turistik otel, motel ve işletmelerinde, serbest zamanı değerlendirme, spor organizasyonları, düzenleme ve animasyon hizmetlerini yürütmek üzere,
 • Özel spor salonları kuruluşlarında ve işletilmesinde, “Sağlıklı Yaşam” adıyla toplumsal yaşamımızda yer alan faaliyetlerin organizasyon ve uygulamalarında,
 • Beş yüzden fazla işçi ve memur çalıştıran özel ve kamu kuruluşlarında ve yerel yönetimlerin ilgili kadrolarında yönetici olarak, herhangi bir birimin sportif faaliyetlerinin organizasyon ve uygulamalarında görev alabileceklerdir.

Spor Yöneticiliği Bölümü Misyonu
Spor yönetimi alanında ulusal ve uluslararası değerler gözetilerek, değişime yön verebilecek, yenilikçi araştırmalar yapan, özgüven sahibi, kazanımlarını mesleğine aktarabilen, teknolojik bakımdan yetkin, üretken, analitik ve eleştirel düşünebilen seçkin spor yöneticileri yetiştirmektir.

Spor Yöneticiliği Bölümü Vizyonu
Spor Yöneticiliği Bölümü misyonuna bağlı olarak bilimsel, çağdaş ve sosyal sorumluluk şuuruyla alanında aktif rol alan bireyler yetiştiren ve bu alanda araştırma yapan, yenilikçi, üretken ve sürekli gelişime açık olan önder bir bölüm olmak..

Prof. Dr. Mehmet BAYANSALDUZ
Özgeçmiş
Bölüm Başkanı
Tel: (232) 743 51 10 / 14134

Prof. Dr. Mehmet BAYANSALDUZ Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Tolga ŞAHİN Öğretim Elemanı
Doç. Dr. H. Mehmet TUNÇKOL Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Şenol YANAR Öğretim Elemanı
Araş. Gör. Recep Nur UZUN Öğretim Elemanı

 

2021-2022-2023 Girişli Öğrenciler

                                  Ders içeriği

 

Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Öğretim Elemanlarının Akademik Danışmanlık Bilgileri

danisman_ogr_sayi_sonuc.php-Spor Yöneticiliği

[/su_tab]