Öz Değerlendirme Komisyonu


BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZDEĞERLENDİRME KOMİSYONU ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ ÖZDEĞERLENDİRME KOMİSYONU
Başkan Prof. Dr. Abdurrahman KEPOĞLU Başkan Prof. Dr. Mustafa KARAHAN
Üye Doç. Dr. Celal GENÇOĞLU Üye Doç. Dr. Hilal KILINÇ BOZ
Üye Doç. Dr. Merve K.KOSOVA Üye Araş. Gör. Dr. Caner ÇETİNKAYA
Üye Doç. Dr. Sercin KOSOVA Üye Araş. Gör. Çağlar BOZKURT
Üye Dr. Öğr. Üyesi Esra KÜRKÇÜ AKGÖNÜL
Fakülte Sekreteri Bilge Kaan ALTUNOĞLU Fakülte Sekreteri Bilge Kaan ALTUNOĞLU
Raportör Şenay TAŞKIN Raportör Şenay TAŞKIN
SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZDEĞERLENDİRME KOMİSYONU REKREASYON BÖLÜMÜ ÖZDEĞERLENDİRME KOMİSYONU
Başkan Prof. Dr. Mehmet BAYANSALDUZ Başkan Prof. Dr. Abdurrahman KEPOĞLU
Üye Doç. Dr. Şenol YANAR Üye Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ
Üye Doç. Dr. H. Mehmet TUNÇKOL Üye Doç. Dr. Murat KANGALGİL
Üye Araş. Gör. Çağlar BOZKURT Üye Dr. Öğr. Üyesi İpek AYDIN
Üye Araş. Gör. Recep Nur UZUN
Fakülte Sekreteri Bilge Kaan ALTUNOĞLU Fakülte Sekreteri Bilge Kaan ALTUNOĞLU
Raportör Pınar ULAŞ Raportör Pınar ULAŞ