Fakülte Kurulu


 

Prof. Dr. Abdurrahman KEPOĞLU Başkan
Prof. Dr. Abdurrahman KEPOĞLU Beden Eğitimi ve Spor Öğrt. Böl. Bşk. V.
Prof. Dr. Mehmet BAYANSALDUZ Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Mustafa KARAHAN Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ  Rekreasyon Bölüm Bşk. V.
Prof. Dr. Mehmet BAYANSALDUZ  Prof. Üye
Prof. Dr. Mustafa KARAHAN Prof. Üye
Prof. Dr. Özkan TÜTÜNCÜ Prof. Üye
Doç. Dr. Şenol YANAR Doç. Üye
Doç. Dr. Celal GENÇOĞLU Doç. Üye
Dr. Öğr.Üyesi Tolga ŞAHİN  Dr. Öğr. Üyesi Üye