Spor Bilimleri Fakültesi Kalite Politikası


 Fakültemiz; eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal sorumluluk amacıyla verdiği tüm hizmetleri etkin, verimli ve performans odaklı sunan, ulusal ve uluslararası dış değerlendirme ölçütleri kapsamında “kalite odaklı” yönetim sistemini esas alan bir fakültedir.

Bu doğrultuda kalite politikamız;

  • Atatürk ilke ve devrimleri çerçevesinde ezbercilikten uzak, yalnızca aklın ve bilimin geçerli olduğu, doğrulara sorgulayarak, araştırarak, tartışarak ulaşmayı öğreten uluslar arası kalitede çağdaş eğitim vermek.
  • Her türlü düşünceye açık, aklın egemen olduğu özgür bir ortamda bilgiye ulaşılan, bilginin kullanıldığı, bilginin üretildiği, yaratıcı ve katılımcı bir üniversite ortamı yaratmak.
  • Sürekli öğrenmeyi öğrenen, soran, sorgulayan, araştıran, problem değil çözüm üreten, sosyal becerileri gelişmiş, kendine güvenen, doğru kararlar verebilen, akılcı, yaratıcı, üretken, insan haklarına saygılı, evrensel değerlere açık, topluma ve toplumsal sorunlara duyarlı, demokrat, aydınlanmacı gençler yetiştirmek.
  • Üniversite-sanayi işbirliği ile bilgi ve teknoloji üreterek, toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmak.
  • Ulusal ve evrensel kültür değerlerine sahip çıkarak toplumla bütünleşmek.
  • Eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamada sürekli iyileşme ve gelişmeyi sağlamak.
  • “Önce İnsan” odaklı bir anlayışla mutlu bireylerden oluşan mutlu bir topluma ulaşmaktır.