İdari Personel


Görevi Adı-Soyadı E – Mail
Fakülte Sekreter V. Bilge Kaan ALTUNOĞLU bilgekaan.altunoglu@deu.edu.tr
Özel Kalem Aylin YETİŞKİN aylin.yetiskin@deu.edu.tr
Öğrenci İşleri Sorumlusu Pınar AKKAYA pinar.akkaya@deu.edu.tr
Öğrenci İşleri Zeynep GÖLGE zeynep.golge@deu.edu.tr
Öğrenci İşleri Suat KÜÇÜKDEMİR suat.kucukdemir@deu.edu.tr
Personel İşleri Şenay TAŞKIN senay.taskin@deu.edu.tr
Bölümler Sekreteri / Evrak Kayıt Pınar ULAŞ pinar.ulas@deu.edu.tr
Maaş İşleri Arif KARA arif.kara@deu.edu.tr
Ayniyat Say. (Satınalma) /Döner Sermaye Fatma HOŞGÖZ fatma.hosgoz@deu.edu.tr
Bilgi İşlem Sorumlusu Orçun BİROL orcun.birol@deu.edu.tr
Bilgi İşlem Halide OK halide.ok@deu.edu.tr
Teknik İşler Mehmet Mesut ÇETİN
Destek Havva KARA havva.kara@deu.edu.tr
Destek Mehmet Can DEMİRBİLEK mehmetcan.demirbilek@deu.edu.tr
Güvenlik Amiri Atilla KARA atilla.kara@deu.edu.tr
Güvenlik Gökhan KULEKAYA gokhan.kulekaya@deu.edu.tr
Güvenlik Kadir ERGEN kadir.ergen@deu.edu.tr
Güvenlik Alirıza KARAOSMANOĞLU
Güvenlik Ayşegül ARAN
Fevziye Hepkon Spor. Sağ. Uyg. ve Araş. Merkezi
Personel Özlem ALTUNOĞLU ozlem.altunoglu@deu.edu.tr
Destek Yılmaz ÖKMEN yilmaz.okmen@deu.edu.tr