Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

Bölüm TanıtımıMisyon ve VizyonBölüm BaşkanıÖğretim ElemanlarıBilgi Paketleri/Öğretim PlanlarıÖğrenci Danışmanlıkları

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Program Amaçları

          Günümüz eğitici profiline uygun olarak ders planlarını Beden Eğitimi ve Spor öğretimine uygun düzenleyebilen, öğretim süreçlerinde uygun materyal kullanımına hakim, eğitim çıktılarını doğru ölçme ve değerlendirme araçları ve yöntemleri ile değerlendirebilen öğretmenler yetiştirmek,

            Öğretim ilke ve yöntemlerini kavrayarak öğrenme fırsatları oluşturabilen, öğrencilerin sağlıklı bir biçimde gelişmelerini sağlayabilmeleri için kendilerini tanıma, okula uyum, fiziksel gelişim ile ilgili sınıf içi ve dışı etkinlikler düzenleyebilen, başarı düzeyleri, öğrenme ve çalışma alışkanlıkları ilgi ve yetenekleri ile meslek seçimi konularında rehberlik yapabilen öğretmenler yetiştirmek,

           Eğitim sisteminin temel ilkeleri, amaçları ve sorunları hakkında bilgi sahibi olan, toplumda spor kültürünün oluşturulmasına katkı veren, farklı sporların tanıtılması ve spora katılımın yaygınlaştırılması için geçerli stratejiler geliştirebilen ve bu farklı spor branşlarında temel eğitim verebilecek düzeyde bilgi birikimine sahip olan öğretmenler yetiştirmek,

         Beden eğitimi ve sporun, milli birlik ve bütünlüğümüzün temel unsurlarından biri olduğunu benimseyen bireyler yetiştirmek, Beden eğitimi ve spora dair kuramsal ve uygulamaya ilişkin var olan bilgileri eleştirel gözle değerlendirebilen ve bu bilgileri çalıştıkları bölgelerdeki insanların gereksinimleri doğrultusunda düzenleyerek özel popülasyonlara, bedensel, ruhsal ve zihinsel özellikler bakımından özel eğitime gereksinim duyan öğrencilere özelliklerine uygun eğitim olanakları sağlayabilen öğretmenler yetiştirmek,

Bölüme Giriş Süreci

Spor Bilimleri Fakültesi olarak her yıl özel yetenek sınavı ile öğrenci alımı gerçekleştirilmektedir. 2021-2022 öğretim yılı için Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümüne öğrenci alınacaktır.  2021-2022 öğretim yılına ait öğrenci alım kılavuzlarımızı Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi internet sitesinden inceleyebilirsiniz.

Sınav Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Her adayın elde ettiği toplam puanları, sınav komisyonu tarafından sınav değerlendirme komisyonuna iletildikten sonra her adayın standart puanı ve yerleştirme puanı ÖSYM kitapçığında belirtilen formül ile hesaplanarak ilan edilir (Detaylı ve Güncel bilgi için her yıl düzenlenen sınav kitapçığını mutlaka kontrol ediniz).

Kariyer Alanları

Bu bölümümüzden mezun olan öğretmen adayları başta Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, Özel teşebbüsle kurulan eğitim kurumlarında ve spor ile ilişkili tüm kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Ayrıca kurum kültürümüzün bir parçası olarak başarılı olarak mezun olan öğrenciler Spor Bilimleri temel alanına bağlı lisansüstü programlarda üniversitelerin ilgili bölümlerinde Bilim Uzmanı veya Öğretim Elemanı adayı olarak yetiştirilmektedir.

Mezunların Kazandıkları Unvan 

Beden eğitimi ve spor programını bitirenler “Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni” olarak görev yaparlar.

 

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Misyonu
           Sağlıklı ve yaşam kalitesi yüksek bir toplum için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında öğrencilerin, yaşamları boyunca kullanacakları hareket becerileriyle aktif ve sağlıklı yaşam tarzını benimseten, öz yönetim kavram ve stratejisi ile birlikte, sosyal ve bilişsel yetkinlik kazandıran ve geleceğe bilgi birikimlerini aktarabilen, dinamik, araştırmacı, proje üretebilen seçkin öğretmenler yetiştirmektir.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Vizyonu
            Eğitimci yetiştiren bir bölüm olarak, alanda saygınlığı yüksek, rol model alınan öğretmenler ve topluma en iyi hizmeti veren bireyler yetiştiren lider bir bölüm olmaktır.

Bölüm Başkan V.
Prof. Dr. Fethi ARSLAN
Tel : 0232 7435110-14101
E-mail : fethi.arslan@deu.edu.tr

Prof. Dr. Fethi ARSLAN Bölüm Başkan V.
Doç. Dr. Celal GENÇOĞLU Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Tuğbay İNAN Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Merve KOCA KOSOVA Öğretim Elemanı
Doç. Dr. Sercin KOSOVA Öğretim Elemanı
Dr. Öğr. Üyesi Pelin AVCI Öğretim Elemanı
Dr. Öğr. Üyesi Pınar TATLIBAL Öğretim Elemanı
Öğr. Gör. Dr. Mert TUNAR Öğretim Elemanı
Öğr. Gör. Dr. Fırat ÖZDALYAN Öğretim Elemanı
Araş. Gör. Dr. Esra KÜRKÇÜ AKGÖNÜL Öğretim Elemanı
Öğr. Gör. Hakan ŞERİFOĞLU Öğretim Elemanı
Öğr. Gör. Sinem TOÇOĞLU Öğretim Elemanı

Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öğretim Elemanlarının Akademik Danışmanlık Bilgileri

danisman_ogr_sayi_sonuc.php-Beden